Zmiany projektowe

KOMPLEKSOWO
Zindywidualizujemy gotowy projekt

Zmiany w projektach

Możemy śmiało powiedzieć, że zdecydowana większość projektów, które wprowadzamy na rynek, wymaga pewnego rodzaju przeróbek lub modyfikacji. Wynika to z indywidualnych wymagań naszych konsumentów. Modyfikacje te obejmują zarówno drobne, takie jak zmiana ramy okiennej czy usytuowania ścian działowych, jak i poważne zmiany konstrukcyjne, takie jak zmiana wielkości budynku, jego dachu czy doprojektowanie piwnicy.

Co najczęściej zmieniamy?

Zmiany wprowadzane po uzyskaniu pozwolenia na budowę

W zależności od zakresu zmian, ważne jest, aby dopełnić formalności w celu wypełnienia obowiązków określonych przez prawo budowlane. Ustawa ta określa, co stanowi zmiany nieistotne i zmiany istotne w projekcie.

Projektanci i kierownicy budowy mają obowiązek ocenić, czy zmiany lub modyfikacje projektu domu są istotne czy nieistotne w rozumieniu ustawy. 

Zmiany istotne to m.in. wszystkie zmiany mające wpływ na kubaturę budynku, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość i szerokość budynku oraz liczbę kondygnacji.

Odpowiadamy błyskawicznie

Darmowa wycena