Geodezja

KOMPLEKSOWO
Kompleksowe usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne

Dysponując kadrą doświadczonych inżynierów i uprawnionych geodetów, mamy przyjemność zaoferować pełen zakres klasycznych usług geodezyjnych i inżynierskich. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnego i szybkiego rozwiązania każdego zadania. Gwarantujemy, że niezależnie od tego, czy problem jest duży czy mały, posiadamy wiedzę i narzędzia techniki pomiarowej niezbędne do jego rozwiązania.

Czy zmagasz się z problemami natury prawno-geodezyjnej? Pozwól nam pomóc! Gwarantujemy, że korzystając z naszych usług, weźmiemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam zadania. Pozwól nam zniwelować Twój stres, abyś mógł spać spokojnie wiedząc, że wszystkie Twoje problemy zostały rozwiązane.

Mapy do celów projektowych

Tyczenie budynków i budowli

Inwentaryzacje i pomiary powykonawcze

Podziały nieruchomości i wznowienia punktów granicznych

Obmiary lokali

Obmiar mas ziemnych

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji kubaturowych i drogowych

Ustalanie granic nieruchomości oraz rozgraniczenia

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości polega na podzieleniu większego kawałka ziemi na mniejsze części, co powszechnie obserwuje się w przypadku przekształcania terenu z rolnego na działki budowlane. Należy pamiętać, że konwencjonalne podziały są również realizowane w celu podzielenia gospodarstw rolnych na znacznie mniejsze kawałki rolne.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, grunty mogą być dzielone na działki budowlane. W przypadku, gdy działka rezyduje na terenie bez uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do gminy w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zezwalającej na wydzielenie działek budowlanych.

W niektórych sytuacjach, pomimo uchwalonego przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, możliwy jest podział działki w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta pozwala na podział działki budowlanej, wydzielenie zabudowy bliźniaczej i nie tylko.

Wznowienie granic

Nasze biuro projektowe oferuje swoim klientom szeroki zakres usług w konkurencyjnej cenie, a jedną z nich jest wznowienie znaków granicznych. Słupki te służą do określenia miejsca, w którym kończy się dana działka. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku, można je wznowić, jeśli zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone.

Zadanie to powinno być wykonane przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Gdy to nastąpi, należy sporządzić protokół, który zawiera oznaczenie ewidencyjne, identyfikator i nazwę obrębu, numery działek ewidencyjnych oraz dane geodety.

Oferujemy pomoc i obsługę dostosowaną do potrzeb klienta. Zapewniamy wznowienie znaków granicznych w rozsądnej cenie.

Mapy do celów projektowych

W swojej ofercie mamy opracowanie różny rodzajów map. Najpopularniejsze zlecenia to mapy do celów projektowych, czyli podkłady geograficzne dla projektantów wykonujących domy, instalacje użytkowe i przyłącza dla klientów. Ze względu na specyfikę projektowania oddajemy do Państwa dyspozycji mapy zarówno w formie fizycznej wydrukowanej na różnego rodzaju papierze, jak i w formie zdigitalizowanej na platformie cyfrowej z plikiem dla projektanta.

Wytyczenia

Zgodnie z prawem budowlanym, wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza (gazowe, wodociągowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne) podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Właściwy organ ma prawo zażądać także wytyczenia obiektów wymagających zgłoszenia. 

Pomiary powykonawcze

Jednym z wielu niezbędnych formalności dotyczących zakończenia budowy jest geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawiera szczegółowe informacje o parametrach budowli, a także opis techniczny obiektu. Czas i koszt prac inwentaryzacyjnych będzie różny w zależności od rodzaju i specyfiki obiektu, przy czym cena jest uzależniona od zakresu poszczególnych czynności.

Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem inwentaryzacji powykonawczej budynku to zapraszamy do kontaktu! W ramach naszych usług wykonamy niezbędne pomiary powykonawcze dla różnego rodzaju nieruchomości. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje, że wszelkie prace techniczne związane z pomiarami i inwentaryzacjami budynków wykonamy rzetelnie, precyzyjnie i w rozsądnym terminie.

Odpowiadamy błyskawicznie

Darmowa wycena